Xem clip - download clip video Music
DK Clips DK Home Search Photos Nghe nhạc Chơi game Tiêu điểm Proxy TV T́m kiếm Tiêu điểm Giới thiệu Game hay
Video name: tieu pham an toan giao thong
Category: Film & Movies. Post date: 10/12/2009. Views: 8284.
Vote for this video: Good !Normal !Not good !
Link/URL:
Code for Website/Blog:
Forum code:
Share this video on: MySpace MySpace Facebook Facebook Digg this ! Digg
Comments on tieu pham an toan giao thong:
Văn Thị Tuyết Nhi..lớp: 7A5...trường: Lữ Gia - (Nh0_nhi_sieu_quay@yahoo.com) - Ngày //, lúc :.

Tại nhà ông Hiếu ông Hiếu gọi người con: Vy ơi ra 3 biểu. Vy: Dạ 3 gọi con ông Hiếu: ngày mai, 3 đi công tác xa con chịu khó đi học 1 mình nka! Vy: dạ con biết rồi ông Hiếu: àk nhớ lời 3 dặn nàk,đi bên tay phải,khi wa đường nhớ đi vào vạch trắng nka con Vy:dạ con biết rồi. Ngày hôm sau Vy:Ôi,ckán wá! Hôm nay, 3 mỳnh đi công tác, mình phải đi bộ rồi,tkôi gần tới giờ rồi. Vy đi ngang nkà Quỳnh,thấy Quỳnh ckưa đi học, Vy:sao pạn chưa đi học nữa?Trễ giờ rồi Quỳnh:mỳnh cũng hok biết sao hôm nay ngũ dậy trễ nữa. Thôi đễ mình lấy xe ra đi học. Trên đường đi,Quỳnh sợ trễ học nên cắm đầu cắm cổ chạy Vy khuyên Quỳnh:Chạy chậm thôi Quỳnh,mình sợ lắm Lúc đó,đèn đỏ hiện lên Vy:Đèn đỏ rồi kìa dừng lại đi-Quỳnh ko nghe và vượt đèn đỏ, và kết wả là đụng 1 cô bé đag wa đường. KẾT THÚC

Văn Thị Tuyết Nhi..lớp: 7A5...trường: Lữ Gia - (Nh0_nhi_sieu_quay@yahoo.com) - Ngày //, lúc :.

Tại nhà ông Hiếu ông Hiếu gọi người con: Vy ơi ra 3 biểu. Vy: Dạ 3 gọi con ông Hiếu: ngày mai, 3 đi công tác xa con chịu khó đi học 1 mình nka! Vy: dạ con biết rồi ông Hiếu: àk nhớ lời 3 dặn nàk,đi bên tay phải,khi wa đường nhớ đi vào vạch trắng nka con Vy:dạ con biết rồi. Ngày hôm sau Vy:Ôi,ckán wá! Hôm nay, 3 mỳnh đi công tác, mình phải đi bộ rồi,tkôi gần tới giờ rồi. Vy đi ngang nkà Quỳnh,thấy Quỳnh ckưa đi học, Vy:sao pạn chưa đi học nữa?Trễ giờ rồi Quỳnh:mỳnh cũng hok biết sao hôm nay ngũ dậy trễ nữa. Thôi đễ mình lấy xe ra đi học. Trên đường đi,Quỳnh sợ trễ học nên cắm đầu cắm cổ chạy Vy khuyên Quỳnh:Chạy chậm thôi Quỳnh,mình sợ lắm Lúc đó,đèn đỏ hiện lên Vy:Đèn đỏ rồi kìa dừng lại đi-Quỳnh ko nghe và vượt đèn đỏ, và kết wả là đụng 1 cô bé đag wa đường. KẾT THÚC

Văn Thị Tuyết Nhi..lớp: 7A5...trường: Lữ Gia - (Nh0_nhi_sieu_quay@yahoo.com) - Ngày //, lúc :.

Tại nhà ông Hiếu ông Hiếu gọi người con: Vy ơi ra 3 biểu. Vy: Dạ 3 gọi con ông Hiếu: ngày mai, 3 đi công tác xa con chịu khó đi học 1 mình nka! Vy: dạ con biết rồi ông Hiếu: àk nhớ lời 3 dặn nàk,đi bên tay phải,khi wa đường nhớ đi vào vạch trắng nka con Vy:dạ con biết rồi. Ngày hôm sau Vy:Ôi,ckán wá! Hôm nay, 3 mỳnh đi công tác, mình phải đi bộ rồi,tkôi gần tới giờ rồi. Vy đi ngang nkà Quỳnh,thấy Quỳnh ckưa đi học, Vy:sao pạn chưa đi học nữa?Trễ giờ rồi Quỳnh:mỳnh cũng hok biết sao hôm nay ngũ dậy trễ nữa. Thôi đễ mình lấy xe ra đi học. Trên đường đi,Quỳnh sợ trễ học nên cắm đầu cắm cổ chạy Vy khuyên Quỳnh:Chạy chậm thôi Quỳnh,mình sợ lắm Lúc đó,đèn đỏ hiện lên Vy:Đèn đỏ rồi kìa dừng lại đi-Quỳnh ko nghe và vượt đèn đỏ, và kết wả là đụng 1 cô bé đag wa đường. KẾT THÚC

Văn Thị Tuyết Nhi..lớp: 7A5...trường: Lữ Gia - (Nh0_nhi_sieu_quay@yahoo.com) - Ngày //, lúc :.

Tại nhà ông Hiếu ông Hiếu gọi người con: Vy ơi ra 3 biểu. Vy: Dạ 3 gọi con ông Hiếu: ngày mai, 3 đi công tác xa con chịu khó đi học 1 mình nka! Vy: dạ con biết rồi ông Hiếu: àk nhớ lời 3 dặn nàk,đi bên tay phải,khi wa đường nhớ đi vào vạch trắng nka con Vy:dạ con biết rồi. Ngày hôm sau Vy:Ôi,ckán wá! Hôm nay, 3 mỳnh đi công tác, mình phải đi bộ rồi,tkôi gần tới giờ rồi. Vy đi ngang nkà Quỳnh,thấy Quỳnh ckưa đi học, Vy:sao pạn chưa đi học nữa?Trễ giờ rồi Quỳnh:mỳnh cũng hok biết sao hôm nay ngũ dậy trễ nữa. Thôi đễ mình lấy xe ra đi học. Trên đường đi,Quỳnh sợ trễ học nên cắm đầu cắm cổ chạy Vy khuyên Quỳnh:Chạy chậm thôi Quỳnh,mình sợ lắm Lúc đó,đèn đỏ hiện lên Vy:Đèn đỏ rồi kìa dừng lại đi-Quỳnh ko nghe và vượt đèn đỏ, và kết wả là đụng 1 cô bé đag wa đường. KẾT THÚC

Văn Thị Tuyết Nhi..lớp: 7A5...trường: Lữ Gia - (Nh0_nhi_sieu_quay@yahoo.com) - Ngày //, lúc :.

Tại nhà ông Hiếu ông Hiếu gọi người con: Vy ơi ra 3 biểu. Vy: Dạ 3 gọi con ông Hiếu: ngày mai, 3 đi công tác xa con chịu khó đi học 1 mình nka! Vy: dạ con biết rồi ông Hiếu: àk nhớ lời 3 dặn nàk,đi bên tay phải,khi wa đường nhớ đi vào vạch trắng nka con Vy:dạ con biết rồi. Ngày hôm sau Vy:Ôi,ckán wá! Hôm nay, 3 mỳnh đi công tác, mình phải đi bộ rồi,tkôi gần tới giờ rồi. Vy đi ngang nkà Quỳnh,thấy Quỳnh ckưa đi học, Vy:sao pạn chưa đi học nữa?Trễ giờ rồi Quỳnh:mỳnh cũng hok biết sao hôm nay ngũ dậy trễ nữa. Thôi đễ mình lấy xe ra đi học. Trên đường đi,Quỳnh sợ trễ học nên cắm đầu cắm cổ chạy Vy khuyên Quỳnh:Chạy chậm thôi Quỳnh,mình sợ lắm Lúc đó,đèn đỏ hiện lên Vy:Đèn đỏ rồi kìa dừng lại đi-Quỳnh ko nghe và vượt đèn đỏ, và kết wả là đụng 1 cô bé đag wa đường. KẾT THÚC

Leave a comment:
Your name:
Your email address:
Secure code 321275
Type the code above

nhung hinh anh ve an toan giao thong
Views: 9684.
an toan lao dong la the nay a
Views: 384.
canh bao len xe la phai that day an toan
Views: 1003.
hoi nghi cong an toan quoc
Views: 318.
ky thuat an toan dien phan 1
Views: 473.
dung do voi canh sat giao thong
Views: 1809.
canh sat giao thong bi tai nan
Views: 3880.
canh sat giao thong 1
Views: 596.
canh sat giao thong 2
Views: 550.
canh sat giao thong thi xa kontum mac do ngu lam viec voi dan
Views: 585.

Website Analysis - Dep khoe - Nau an am thuc - DK photo - viethow - DK mua ban - DK shop - business daily - DK choi game - Sach truyen online - Cong ty doanh nghiep - Nghe & tai nhac mp3 - Kiem tien CPM - Game flash online - Game phieu luu - Game nau an - Game hanh dong - Game dua xe - Game ban sung - play game 2k - Game hay - Song lyrics - Game thoi trang - doctruyen - trochoi - choigameon - choigamechoi